SF1500HWP

Prenosný ručný laserový zvárací stroj

Prenosný ručný laserový zvárací stroj

Laserové zváranie sa vzťahuje na zváranie teplom generovaným zaostreným laserovým lúčom dopadajúcim na zvarence. Keďže laser má optické vlastnosti lomu a zaostrovania, laserové zváranie je vhodné pre mikro diely a diely so zlou zvariteľnosťou. Prenosný ručný laserový zvárací stroj Senfeng má vlastnosti nízkeho tepelného príkonu a malej deformácie zvárania a nie je ovplyvnený elektromagnetickými poľami.

Technické parametre

Model SF1500HWP
Výkon lasera (W) 1,5
Vlnová dĺžka (NM)
Dĺžka fiber horáka(m)
Rýchlosť zvárania(mm/s)
Chladenie
Pracovná teplota
Odpor. hrúbka materiálu na zváranie Carbon steel:0.5-4mm
Stainless steel:0.5-4mm
Aluminum:1-3mm
Rozmery (mm) 52mm×692mm×666mm
Hmotnosť (kg) <75

Výhody použitia

  • Vláknové laserové zváracie stroje môžu minimalizovať vstup tepla, znížiť metalografický rozsah tepelne ovplyvňujúcej zóny a minimalizovať deformáciu spôsobenú vedením tepla.
  • Laserový lúč môže byť zaostrený na malú oblasť na zváranie malých, tesne umiestnených častí.
  • Tiež je možné navzájom spájať širokú škálu zvárateľných materiálov a rôznych heterogénnych materiálov.
  • Stroj je vhodný pre vysokorýchlostné zváranie automatizáciou a možno ho ovládať aj digitálne alebo počítačom.
  • Pri zváraní hrubého plechu alebo drôtu s jemným priemerom nevzniká problém spätného tavenia, ktorý má oblúkové zváranie.
  • Neovplyvnené magnetickými poľami (oblúkové zváranie a zváranie elektrónovým lúčom sú ľahko ovplyvnené), ktoré dokážu presne zamerať zvarence.